Over ons


Scouting van Pallandt is een groep opgericht in 1974. Onze scoutinggroep biedt een afwisselend programma voor kinderen vanaf 7 jaar tot en met 19 jaar. Onder leiding van vrijwilligers zijn er zaterdagmiddag en zaterdagavond op ons terrein allerlei activiteiten. Enkele keren per jaar wordt er gekampeerd en het jaar wordt afgesloten door een zomerkamp. Momenteel hebben we ongeveer 40 leden.

Bij onze scoutinggroep leren kinderen spelenderwijs met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken en leren nieuwe sociale vaardigheden. Ze werken niet alleen in hun eigen speltak, maar we hebben af en toe ook groepsactiviteiten of regioactiviteiten. De begeleiding vindt plaats door de leiding. Zij worden opgeleidt door trainers van scouting nederland.

Onze groep is aangesloten bij scouting Nederland. Dit is een landelijke vereniging met ongeveer 130.000 leden.

Geschiedenis

De Van Pallandtgroep is ontstaan uit twee zelfstandige groepen die samengingen. De Ada's Hoevegroep (jongens) en de Alvogroep (meisjes).

Sallandgroep

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd in Ommen de Sallandgroep opgericht. Deze bestond uit welpen en verkenners. In 1938 vormden ze een erehaag bij een bezoek van Prins Bernhard aan Ommen. In de oorlog was de padvinderij verboden. Maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd de Sallandgroep weer actief. Omdat de padvinderij direct na de oorlog erg populair was hebben er zelfs korte tijd twee groepen naast elkaar gedraaid. Er kwam ook een stam, de Jan Houtmanstam. Deze is genoemd naar een Ommer verzetsstrijder die kort voor de bevrijding is neergeschoten. Na verloop van tijd breidde de Sallandgroep uit met een horde en in de jaren '50 heeft men zelfs met twee hordes gedraaid. In 1952/1953 werd de Sallandgroep opgeheven. Ook van de stam wordt dan niets meer vernomen.

Ada's Hoevegroep

In 1958 wordt er een nieuwe groep opgericht: de Ada's Hoevegroep. Deze groep bestond uit een horde en een troep. Graag had men de dassen van Gilwell Ada's Hoeve gedragen (de Gilwelldas), maar dat vond het hoofdbureau waarschijnlijk iets te ver gaan. Daarom hield men het maar bij de groene dassen van de Sallandgroep.

De Ada's Hoevegroep maakte gebruik van het Rambonnethuis op het terrein van de Ada's Hoeve.

De horde heeft vanaf 1958 constant doorgedraaid, voornamelijk onder de leiding van Akela Wijnmalen. Zij en haar man waren beheerders van Ada's Hoeve. De heer Wijnmalen was hopman van de troep. Met de troep ging het minder voorspoedig. Begin jaren '70 werd deze opgeheven. De troep is in 1974 heropgericht als onderdeel van de nieuw gevormde Van Pallandtgroep.

Alvogroep

De Alvogroep kende oorspronkelijk twee speltakken: kabouters en padvindsters. Toen de groep deel ging uitmaken van de Van Pallandtgroep waren de padvindsters verdeeld over twee groepen: de junioren en de senioren. Daarmee had de groep drie speltakken en was ze beduidend groter dan de Ada's Hoevegroep die nog slechts uit een welpenhorde bestond.

Fusie

Na de fusie kende de groep een aantal belangrijke momenten.

Groepsnaam

Waarom voor de nieuwe groepsnaam gekozen werd voor de naam van baron Ph. van Pallandt van Eerde zal duidelijk zijn. Hij stelde niet alleen zijn landgoed open voor scouting en schonk Ada's Hoeve voor een luttel bedrag aan de NPV, maar was daarnaast ook jarenlang een actief padvinder. Hij was het die, samen met hopman Jan Schaap, een eerste aanzet tot de scouting in Nederland gaf.

Verkennerstroep

Na de fusie werd er weer gestart met een troep. De verkenners begonnen op een zolder van een kleedgebouw bij het voetbalveld in Het Laar. De troep groeide in korte tijd uit tot een groep die al snel het gehele gebouw in gebruik kon nemen.

Groepsdas

Er werd pas in 1975 gesproken over een groepsdas welke door alle speltakken gedragen zou worden. Omdat de kleuren van baron Van Pallandt geel en zwart waren, werd besloten tot een felgele das met geel-zwart embleem over te gaan met ingang van de zomer van 1976. Dat de verkenners de gele das niet zijn gaan dragen, had te maken met het feit dat de verkenners hun oude groene das mooier vonden dan de gele. De gele das leek erg op de wat fletsere gele das die vroeger door de Alvo groep werd gedragen. Bovendien waren er weinig nieuwe gele dassen: ze behoorden niet tot de standdaardkleuren die in de Scout Shop verkrijgbaar waren. Als extra argument werd door de verkennersleiding genoemd dat de das te snel vuil zou worden. In 1983 werd overgegaan op de huidige das: zwart met een geel randje en het geel-zwarte embleem.

RSA en Stam/Voortrekkers

In de tweede helft van de jaren '70 heeft men uit de senioren bij de padvindsters en de oudere verkenners een Rowan/Sherpa afdeling samengesteld. Oud-verkenners die zich hier niet echt thuis voelden zijn in 1978 als voortrekkers verder gegaan. De heroprichting van de Jan Houtmanstam was hiermee een feit. De eerste jaren heeft men als aparte scoutinggroep naast de Van Pallandtgroep gefunctioneerd. Later is zij weer toegetreden tot de Van Pallandtgroep. Zij bleef wel haar eigen naam gebruiken. In 1986 heeft men de Van Pallandtgroep toch weer verlaten is besloten om de stam te verhuizen naar Vilsteren, waar ze deel werd van de St. Lodewijkgroep.


Bron: https://nl.scoutwiki.org/Van_Pallandtgroep